Investering in jezelf

  • Individuele coaching/counseling

Kosten voor bedrijven:  € 125,- per uur (exclusief BTW )
Kosten voor particulieren: € 80,- per uur (exclusief BTW)

  •  Aanbieding voor individuele coaching

Hoe meer sessies hoe lager het tarief per sessie. 

Dus heeft je meer coaching of counseling nodig dan ben je voordeliger uit.

Voor wie ?

Voor iedereen.

VERGOEDINGEN.

Via de werkgever.

Vaak is er sprake van een opleidingsbudget per medewerker.

Bespreek je persoonlijke ontwikkelingsvraag met je werkgever tijdens een persoonlijk ontwikkeling-plan en geef bij jouw werkgever aan dat je interesse hebt in een coachtraject.

Via de arbodienst van de werkgever.
Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten van een coachingstraject te vergoeden in het kader van de Wet  Verbetering Poortwachter. De kosten van een burn-out kunnen voor de werkgever in verband met langdurig ziekteverzuim hoog oplopen. Een effectief wandelcoachingstraject van gemiddeld 5 tot 8 sessies kunnen zowel preventief als in het beginstadium van een burn-out hoge ziekteverzuimkosten voorkomen. Neem hierover contact op met de bedrijfsarts of je werkgever.

Via de belastingdienst.
Particuliere (loopbaan)coaching is aftrekbaar als scholingskosten, wanneer het traject gericht is op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst.

COACHING & COUNSELING

Zevenaar