Loopbaancoaching

Loopbaancoaching begeleidt en ondersteund je in een proces van inzicht krijgen in jezelf, zelfreflectie en maakt het mogelijk om kansen optimaal te benutten op het gebied van communicatie, samenwerking, klantgerichtheid en helpt bij het stimuleren van je persoonlijke ontwikkeling en groei en adviseert je bij de ontwikkeling van je loopbaanprofiel en actieplan.

Zodra je weet wat je wilt dan is er een weg om de juiste stappen te zetten om je wensen of doel te realiseren.

Wat mag je van een loopbaantraject verwachten?

  • Zelfkennis: wie ben ik, wat kan ik, waar houden mijn talenten op?
  •  Wat maakt jou bijzonder? Inzicht in je passies, drijfveren, kwaliteiten, waarden, behoeften, persoonlijkheid, interesses, capaciteiten, competenties;
  •  Hulp bij herkennen en erkennen van je ambities;
  • Omgaan met spanning en blokkerende gedachten;
  • Een helder beeld van wat voor jou belangrijk is in je werk en werkomgeving;
  • Welke beroepsterreinen het beste bij je passen;
  • Een loopbaanactieplan dat je helpt stappen te zetten;
  • Inzichten en zelfreflectie;
  • Meer plezier, energie en effectiviteit in je werk.

De coachingstraject bevat diverse methodieken, testen en oefeningen.

Locatie:  Zevenaar